MiniPlex-2 firmware changelog


Versie Datum Omschrijving
3.33.2 08-09-16

Bug Fixes

Er is een fout opgelost die ervoor zorgde dat de MiniPlex kon vastlopen wanneer deze via de host interface teveel data ontving. Dit trad met name op bij de MiniPlex-2E in UDP broadcast mode, op een netwerk met meerdere multiplexers die ook NMEA data uitzonden via UDP broadcast.

3.33.1 21-06-16

Nieuwe Functies

De volgende conversies zijn toegevoegd:

 • RMC naar ZDA: De tijd en datum van een RMC zin worden gebruikt om een ZDA zin te genereren.
 • VTG naar HDT: Wanneer een VTG zin wordt ontvangen, genereert de multiplexer een HDT zin.
3.32.0 19-08-15

Nieuwe opties

De volgende conversies zijn toegevoegd:

 • RMC naar GGA: Wanneer een RMC zin wordt ontvangen, genereert de multiplexer een GGA zin.
 • VHW to VTG: Wanneer een VHW zin wordt ontvangen, genereert de multiplexer een VTG zin.

Bug Fixes

SeaTalk

Datagrammen 50 (latitude), 51 (longitude) en 58 (lat/lon) werden altijd gelijktijdig geconverteerd, wat soms resulteerde in een springende positie in navigatiesoftware of op displays. De conversie gebruikt nu òf datagram 58 òf 50/51, met voorkeur voor 58.

Routing

Wanneer een zin werd geblokeerd door het Sentence Filter, dan werd de zin nog steeds gebruikt voor een ingeschakelde conversie. Dit is nu opgelost op de volgende manier: wanneer een zin in het Sentence Filter is geblokkeerd voor een ingang, dan wordt deze zin ook niet gebruit voor conversies. Wanneer de zin wordt doorgelaten van een ingang maar niet gerouteerd naar een uitgang, dan zal deze zin niet naar een uitgang worden gestuurd, maar wel worden gebruikt voor een conversie.

3.31.1 21-08-14

Bug Fixes

WiFi

Er is een instelling veranderd voor de WiFi interface om de zogenaamde Link Monitor uit te schakelen. Dit voorkomt het verbreken van een WiFi verbinding wanneer een apparaat geen data zendt naar de MiniPlex via WiFi. Dit is vaak het geval wanneer b.v. een iPad wordt gebruikt om alleen maar gegevens te monitoren of om AIS targets de laten zien, zonder dat er een autopilot wordt aangestuurd. In zo'n geval zendt de iPad geen data naar de MiniPlex. De Link Monitor ziet dit als een inactief apparaat en verbreekt dan de WiFi verbinding.

Theoretische Wind berekening

Er is een fout verholpen in de berekening van de Theoretische wind. Windsnelheden in m/s, km/h of mps werden foutief omgerekend naar knopen.

3.31.0 01-08-14

Nieuwe Functies

WiFi Kanaalinstelling

In Accesss Point mode kan het WiFi kanaal nu worden ingesteld met het commando PSMDWI,W,x. Zoals vooheen wordt de WiFi interface volledig uitgeschakeld met PSMDWI,W,0 terwijl een nummer tussen 1 en 13 het overeenkomstige kanaalnummer instelt. Als de WiFi interface uitgeschakeld was, wordt deze eerst ingeschakeld en wordt er een melding weergegeven.

WiFi SSID en Wachtoowrd

De WiFi SSID en het wachtwoord mogen nu ook spaties bevatten. Dus een commando als

PSMDWI,W,I,Jachthaven Bruinisse,Geheim Wachtwoord

is nu toegestaan.

Magnetische Variatie

In de conversie van magnetische naar ware koers wordt nu ook de variatie gebruikt uit een RMC zin, indien aanwezig. Wanneer een HDG zin wordt omgezet naar een HDT zin, wordt bij voorkeur de variatie uit de HDG zin gebruikt. Is deze niet aanwezig, dan wordt een eventuele variatie uit een RMC zin gebruikt.

Wanneer een HDM zin wordt omgezet, is een RMC zin de enig mogelijke bron van de magnetische variatie.

Bug Fixes

SeaTalk Conversie

De COG op de SeaTalk bus blijkt een magnetische COG te zijn. Deze wordt nu omgerekend naar een ware COG als deze aanwezig is op de SeaTalk bus. Dit geeft nu een correcte COG in een gegenereerde RMC zin.

3.30.2 28-04-14

Bug Fixes

Theoretische Wind berekening

Een fout in de berekening van de theoretische wind is gecorrigeerd. Windhoeken > 180 werden fout berekend.

3.30.1 18-04-14

Bugfixes

WiFi ondersteuning

Een fout in de WiFi ondersteuning is opgelost. Door deze fout kon WiFi versie 2.32 niet worden geupdate.

     
3.30.0 28-03-14

Nieuwe Functies

Theoretische Wind

Er is een nieuwe optie toegevoegd om de theoretische wind (vaak ware wind genoemd) te berekenen uit de schijnbare wind. Wanneer er een MWV zin ontvangen wordt met schijnbare wind, dan wordt er een nieuwe MWV zin gegenereerd met de theoretische wind. Beide zinnen worden uitgezonden en kunnen worden gefilterd/rerouteerd.

Conversie van VWR naar MWV en vice versa

Om compatibiliteitsproblemen tussen oude en nieuwe apparatuur en/of software op te lossen is een optie toegevoegd om een MWV wind-zin te genereren wanneer een VWR zin ontvangen wordt en omgekeerd. Deze optie kan worden gebruikt in samenwerking met de Theoretische Wind optie.

HDT naar HDM Conversie

De huidige Heading Conversie werkt nu in beide richtingen. Wanneer een HDG of HDM zin ontvangen wordt, genereert de MiniPlex een HDT zin en bij ontvangst van een HDT zin, genereert de MiniPlex een HDM zin. Om compatibel te zijn met oudere apparatuur wordt de waarde van de heading afgebroken op een decimaal achter de komma.

WiFi V4.41 Support

Deze MiniPlex is ook nodig om de nieuwe WiFi V4.41 firmware te ondersteunen met beveiligd Access Point. De MiniPlex V3.30.0 firmware zit in het WiFi V4.41 firmware pakket.

3.24.1 17-07-13 MiniPlex-2Wi: er is een fout opgelost in de WiFi firmware update procedure.
3.24.0 16-07-13

Modificaties

Er is een nieuw commando toegevoegd: PSMDC

Met dit commando is de gehele configuratie van de MiniPlex op te vragen t.b.v. foutdiagnose.

3.23.0 08-07-13

Bugfixes

MiniPlex-2Wi: er is een fout opgelost in de WiFi firmware update procedure. Door een verandering in de commdo's en terugmeldingen van nieuwe WiFi firmware V4.0, resulteerde een firmware update in foutmeldingen terwijl deze toch goed was gegaan. De MiniPlex firmware V3.23.0 is hierop aangepast.

Modificaties

Er is een commando toegevoegd om de WiFi interface in en uit te kunnen schakelen.

D.m.v. het commando PSMDWI,W,0 wordt de WiFi interface uitgeschakeld. Met PSMDWI,W,1 wordt de WiFi interface weer ingeschakeld.

3.22.0 27-06-13 Modificaties
 • Er is een optie toegevoegd aan de instellingen van NMEA Out2 om bepaalde zinnen om te zetten naar NMEA V1.5 formaat. Hierdoor kunnen oude B&G systemen worden aangestuurd door moderne software of kaartplotters. De volgende zinnen worden omgezet: APB, BWC, BWR, GLL, RMB, RMC, VTG en XTE. Van deze zinnen wordt het statusveld aan het einde van de zin verwijderd.
 • CTS/RTS besturing is nu ook geïmplementeerd voor TCP verbindingen over WiFi.

Bugfixes

 • Er is een fout opgelost in de CTS/RTS besturing. Door een wijziging in V3.13.1 werkte the CTS/RTS besturing niet meer, waardoor bij het sturen van meer dan 20 waypoints vanuit de computer, de overige waypoints verloren gingen (buffer overflow). Dit is nu hersteld en de overdracht vanuit de computer wordt tijdelijk gestopt totdat er weer ruimte in de multiplexer is om nieuwe waypoints te ontvangen.
3.21.0 19-06-13 Modificaties
 • Aangepast aan de nieuwe WiFi firmware V4.00
 • De SSID is nu MiniPlex-xxxxxxxx waarbij de x-en de cijfers van het serienummer van de multiplexer zijn.
 • De Talker ID modificatie werkt nu ook weer op Proprietary NMEA zinnen. Strikt genomen hebben deze zinnen geen Talker ID maar soms kan het wenselijk zijn om toch karakters te wijzigen om identieke zinnen op verschillende ingangen te onderscheiden.
3.20.0 18-02-13 Nieuwe functies
 • Nieuwe functies geïmplementeerd voor het ontvangen van tekst op de NMEA ingangen tbv van instrumenten en sensoren die niet NMEA compatibel zijn.
 • De $PSMDCN zin die werd gebruikt om het nummer van de ingang aan te geven waarop een NMEA zin is ontvangen, is vervangen door de standaard NMEA zin $MXSTN.
 • Een $PSMDUI commando is geïmplementeerd om de Unique Identifier van de multiplexer in te stellen. Deze UI wordt gebruikt als Source Parameter in de door de multiplexer gegenereerde TAG blocks.
 • Nieuwe commandostructuur voor de $PSMD... commando's. Ook zijn nieuwe commando's toegevoegd voor de nieuwe functies.
Bugfixes
 • De host interfaces worden niet meer meegenomen in het Priority mechanisme. Hiermee wordt voorkomen dat een NMEA zin, die op een ingang wordt ontvangen en door de host wordt teruggestuurd naar de multiplexer, tijdelijk wordt geblokkeerd omdat die een hogere prioriteit heeft dan het origineel.
 • Bij een volle filter/routinglijst werd geen lege $PSMDFL zin aan het einde van de lijst verzonden wanneer deze werd opgevraagd uit de multiplexer. Hierdoor werd het proces in MPX-Config niet gestop en bleven alle controls geblokkeerd. Dit is opgelost.
 • De Talker ID modificatie wordt niet meer uitgevoerd op ontvangen Proprietary NMEA zinnen. Deze hebben namelijk geen Talker ID.
 • De GPS Status check interpreteerde NMEA V1.5 zinnen afkomstig van een GPS niet goed. Deze zinnen hebben geen statusveld, waardoor ze altijd werden afgekeurd door de multiplexer indien Priority was ingeschakeld.
 • Er is een fout is opgelost welke ervoor zorgde dat bij een afgebroken MiniPlex firmware update de bootloader te snel achterelkaar $PSMDLDR zinnen uitzond. Hierdoor kon het voorkomen dat het update proces in MPX-Config niet goed wilde starten.
3.19.4 12-02-13 De bugfix van V3.19.2 was verloren gegaan in de overgang naar V3.19.3. Dit is nu opgelost.
3.19.3 19-12-12 Interne communicatie met de WiFi module is verbeterd waardoor de MiniPlex-2Wi minder problemen heeft met het updaten van de WiFi firmware en het uitvoeren van WiFi commando's.
3.19.2 14-12-12 Deze update lost een probleem op bij de MiniPlex-2Wi waarbij de NMEA ingangen geblokkeerd bleven na instellen van de IP parameters d.m.v. het $PSMDWI,N commando.
3.19.1 15-11-12

Deze update verbetert de stabiliteit van de WiFi verbinding. De WiFi verbinding ondersteunt nu ook het UDP protocol. Maximaal 5 apparaten kunnen data ontvangen en verzenden m.b.v. UDP. Met het TCP protocol is slechts een verbinding mogelijk. Zodra een apparaat een TCP verbinding opent, stopt de communicatie via UDP.

Het WiFi update proces is robuuster en geeft meer meldingen over de voortgang van de update.

Het PSMDWI,Y commando is verwijderd. Het PSMDWI,A commando controleert nu de versie van de WiFi firmware om zo de juiste initialisatie te kunnen uitvoeren.

Het uitlezen van de configuratie d.m.v. MPX-Config had soms de foutmelding "Multiplexer does not respond" tot gevolg bij veel NMEA verkeer. Deze fout is verholpen. Een kleine fout in de afhandeling van de flow control op de host interfaces is verholpen.

3.18.1 16-07-12 Commando PSMDWI,Y toegevoegd om de WiFi module opnieuw te initialiseren alvorens een WiFi update wordt uitgevoerd.
3.18.0 09-07-12

Ondersteunt WiFi firmware updates via de ingebouwde FTP server in MPX-Config V3.10.x. Hierdoor is geen WiFi verbinding met het internet meer nodig, de update kan als bestand worden geladen.

3.17.2 25-06-12 De Sentence Filter & Routing in V3.17.1 bevatte een fout waardoor een NMEA zin werd doorgelaten wanneer deze in het filter stond en werd ontvangen op een geblokkeerde ingang. Deze fout trad alleen op wanneer de Default Action op Pass stond.
3.17.1 06-06-12

De WiFi interface werkt nu als Access Point ipv als Ad-hoc netwerk waardoor de WiFi verbinding stabiel blijft. Apparaten die zich aanmelden via WiFi krijgen nu een IP adres van de multiplexer. Het IP adres van de MiniPlex-2Wi is nu 10.0.0.1/255.255.255.0.

Er is een optie toegevoegd om de koers van een gyrocompas 180 graden om te draaien. Dit is handig om twee tegenovergestelde navigatiestations op veerboten van koers uit dezelfde gyro te voorzien.

Er is een queue toegevoegd als vijfde 'virtuele' ingang, waarop alle NMEA zinnen binnenkomen die gegenereerd worden door NMEA conversies. Dit geeft flexibeler routingmogelijkheden voor de origele en geconverteerde NMEA zinnen.

Het NMEA filter accepteert nu meerdere regels met identiek NMEA adresveld. Hierdoor is het mogelijk om identieke zinnen op verschillende ingangen naar afzonderlijke uitgangen te routeren.

3.15.0 18-04-12

Deze update handelt de update van WiFi firmware beter af. Ook zijn nieuwe PSMDWI commando's toegevoegd voor het cofigureren van de WiFi verbinding.

3.13.3 15-02-12

Deze update maakt het mogelijk om de firmware in de WiFi module te updaten. Het verbetert de stabiliteit van de WiFi verbinding en voorkomt dat de WiFi module zijn configuratie verliest. Lees de ingesloten Readme voor instructies voor het updaten.

3.13.2 01-02-12

Deze update lost het WiFi verbindindingsprobleem op. Wanneer de WiFi verbinding wordt verbroken door bijvoorbeeld het dichtklappen van een laptop, zal de multiplexer gedurende een minuut proberen de TCP verbinding in stand te houden. Gedurende deze tijd is het niet mogelijk om opnieuw een verbinding met de multiplexer tot stand te brengen en lijkt het alsof de multiplexer onbereikbaar is.

Wanneer deze update is geïnstalleerd, sluit de multiplexer een bestaande TCP verbinding zodra de WiFi verbinding is verbroken. Na de update-procedure moet de WiFi interface opnieuw worden geïnitialiseerd door handmatig het $PSMDWI,&A commando te geven.

3.13.1 20-12-11

Deze versie is identiek aan V3.13.0 met toegevoegde WiFi ondersteuning.

3.13.0 25-08-11

VTG naar VHW omzetting geïmplementeerd om log data te vervangen door snelheid en koers van een GPS. Deze conversie genereert een nieuwe VHW zin van een VTG zin. De originele VTG zin wordt ook doorgegeven. Hetzelfde gedrag is nu van toepassing op de HDG naar HDT omzetting wanneer deze optie is ingeschakeld: in vorige versies werd een HDG zin vervangen door een HDT zin, deze versie genereert een nieuwe HDT zin als aanvulling op de HDG zin.

Filteroptie toegevoegd om het gedrag van het filter te bepalen voor zinnen die niet in het filter voorkomen. Naar keuze worden deze zinnen nu doorgelaten of geblokkeerd. Deze optie vervangt de "all-wildcard" ("-----") filterregel.

Bugfix in de statuscheck van de VTG zin.

3.12.0 06-07-11

Update in de SeaTalk conversie: een VHW zin (snelheid door het water) heeft het Heading veld gevuld wanneer deze middels SeaTalk wordt ontvangen.

De GPS status check omvat nu ook de VTG zin.

Bug opgelost in de afhandeling van de PSMDSP zin. Wanneer de SeaTalk optie is ingeschakeld zal de snelheidsparameter voor In 4 worden genegeerd en In4 wordt vast ingesteld op 4800 buad.

Bug opgelost in de afhandeling van de queues van de NMEA ingangen. In zeldzame gevallen werd niet alle data uit de queues gehaald waardoor de capaciteit afnam terwijl het statistiek-verster nooit 0% aangaf voor een ingang.

3.11 24-03-11

Bug opgelost in de SeaTalk naar NMEA omzetting. Deze stopte na een paar seconden en Ingang 4 gaf vervolgens een constante overflow.

Bug opgelost m.b.t. de instelbare time-out voor het Priority mechanisme.

3.10 18-02-11

De mogelijkheid toegevogd om NMEA data te routeren volgens een default route en volgens specifieke regels gebaseerd op NMEA zinnen. Deze routering vervangt de Hub en Server modes.

TAG blocks geïmplementeerd om ingangs-informatie toe te voegen aan NMEA zinnen.

Een commando toegevoegd om de multiplexer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Een foutje verholpen in de vertaling van SeaTalk data. Een corrupt SeaTalk datagram werd soms omgezet in een NMEA zin met currupte data.

3.00 03-02-11

De MiniPlex kan nu door de gebuiker worden ge-update. Nieuwe firmware versies kunnen worden gedownload en met MPX-Config in de multiplexer worden geladen.

De Bluetooth versie is er nu in twee uitvoeringen: met een RS-232 poort en met een USB poort.

Verder zijn er kleine verbeteringen aangebracht zoals instelbare prioriteit voor SeaTalk data, een instelbare Prioriteit time-out, een test op de geldigheid van GPS data en een uitbreiding van de baudrates op de ingangen en uitgangen.

 

Versies zijn genummerd als 'Vm.n.p'. Deze nummers hebben de volgende betekenis:

m:

Major versienummer. Dit nummer verandert wanneer belangrijke uitbreidingen aan de firmware zijn toegevoegd.

n:

Minor versienummer. Dit nummer verandert wanneer kleine functionele wijzigingen zijn aangebracht.

p:

Patchlevel nummer. Dit nummer verandert wanneer bugs zijn opgelost. Er zijn geen functionele wijzigingen.

Wanneer 'm' of 'n' veranderd zijn, is er ook een nieuwe handleiding uigebracht en een nieuwe bijpassende versie van MPX-Config.


Home