MiniPlex-3 firmware changelog


Versie Datum Omschrijving
2.2.2 04-09-17

Nieuwe Functies

Bootsnelheid
NMEA 0183 zin VBW wordt nu omgezet naar NMEA 2000 PGN 130578 en omgekeerd. Deze bevatten de water- en bodemgerelateerde bootsnelheid in zowel longitudinale en transversale richting.

Verbeteringen

GPS resolutie
De resolutie van de latitude en longitude van NMEA 0183 en NMEA 2000 positiegegevens is verhoogd van 3 naar 5 decimalen, wat overeenkomt met een resolutie van ca. 2 cm.

NMEA 0183 GPS decodering
Tot nu toe werd in V2 firmware alleen de NMEA 0183 RMC zin volledig gedecodeerd. Van de overige zinnen (GLL, GGA, VTG en ZDA) werden alleen die velden gedecodeerd die niet aanwezig waren in RMC. Dit resulteerde soms in een onvolledige of geen conversie naar NMEA 2000. Deze versie decodeert alle GPS zinnen.

Systeemtijd
De ontvangst van de systeemtijd is verbeterd voor alle protocollen.

Navigatiedata
Plotters en navigatiesoftware versturen verschillende soorten navigatieparameters wanneer een waypoint is geactiveerd. De afhandeling van deze uiteenlopende parameters is sterk verbeterd.

NMEA zinlengte
De NMEA 0183 standaard specificeert een maximum zinlengte van 82 kakaters. Sommige apparaten zenden echter zinnen die langer zijn. De MiniPlex accepteerde al zinnen tot 100 karakters maar deze limit is verhoogd naar 124 karakters wegens vragen uit de markt.

Bug Fixes

MiniPlex-3xx-N2K niet gedetecteerd door kaartplotters op NMEA2000 netwerken
In opstellingen met slechts een MiniPlex-3xx-N2K en een kaartplotter op een NMEA 2000 netwerk, kwam het regelmatig voor dat de kaartplotter geen data ontving van de MiniPlex. Ook werden de ingangen van de MiniPlex niet weergegeven in de Device List in de kaartplotter. Na opnieuw starten van de MiniPlex d.m.v. een reset-commando of een wijziging van de Device Type instellingen op de NMEA 2000 pagina, werkte alles weer normaal.

AIS NMEA 0183 naar NMEA 2000
AIS bericht-types 2 en 3 werden niet geconverteerd van NMEA 0183 naar NMEA 2000.

NMEA 0183 DBT zin
Terwijl een DPT zin, gegenereerd uit NMEA 2000 of SeaTalk data, gewoon kon worden gerouteerd, ging dat bij omschakelen naar een DBT zin niet goed.

NMEA 0183 VLW zin afkomstig van SeaTalk
Wanneer de MiniPlex trip- en total-log data ontving van SeaTalk, werden vaak lege VLW zinnen verstuurd. Dit is opgelost. De VLW zinnen worden echter niet continue verstuurd omdat deze data, afhankelijk van de bootsnelheid, slechts iedere 30 seconden tot iedere 1,5 minuut op de SeaTalk bus verstuurd word. Iedere keer wanneer deze data wordt ontvangen, verzendt de MiniPlex gedurende 15 seconden VLW zinnen.

COG Magnetic in NMEA 0183 VTG zin
Het COG-Magnetic veld in een VTG zin afkomstig van NMEA 2000 data bevatte een willekeurige waarde wanneer er geen magnetische COG was ontvangen van NMEA 2000.

Systeemtijd
Er is een fout opgelost bij het lezen van het jaar-veld van een ZDA zin.

NMEA 0183 APB/RMB-zin decodering
Zinnen met een geldige status-vlaggen maar met lege datavelden worden nu correct afgehandeld.

SeaTalk datagram 85 - Navigatiedata
In dit datagram worden de waardes voor BTW, DTW en XTE nu correct gemarkeerd als geldig of ongeldig. Hierdoor tonen Raymarine displays niet langer foutieve waardes als 409.6 en 40.96 wanneer deze informatie niet beschikbaar is.

AIS Conversie
AIS zinnen die werden geconverteerd van NMEA 0183 naar NMEA 2000 verschenen op het NMEA 2000 netwerk als afkomstig van de verkeerde NMEA 0183 ingang van de MiniPlex.

2.0.6 30-05-17

Nieuwe Functies

NMEA 0183 zinnen GGA, GLL, RMC en VTG kunnen nu met een frekwentie van 10Hz worden verzonden, overeenkomend met de NMEA 2000 PGN 129025 - Position, Rapid Update. Deze optie kan worden ingeschakeld door "10Hz" aan te vinken in de sectie "NMEA 0183 Generation" in MPX-Config3 V2.4.2.

Bug Fixes

 • Het variatie-veld van een NMEA 0183 RMC zin die gegenereerd werd van NMEA 2000 of SeaTalk data bevatte een waarde van 327.67° wanneer geen variatie werd ontvangen via deze protocollen.
 • De priority zin die uitgelezen werd van de MiniPlex had een '/'-karakter op de laatste positie waar een '0' had moeten staan. Dit liet op zijn beurt MPX-Config3 V2.4.0 vastlopen. Dit is opgelost in de firmware en in een nieuwe versie van MPX-Config3 (V2.4.1).
2.0.4 24-05-17

NMEA 2000 gecertificeerde firmware

Vanaf versie 2.0 is de MiniPlex-3 firmware NMEA 2000 gecertificeerd. Iedere MiniPlex-3 is een NMEA 2000 gecertifieerd product zodra deze firmware is geladen.

Nieuwe NMEA 2000 Functies

Virtuele apparaten
Iedere ingang van de MiniPlex-3 verschijnt nu op het NMEA 2000 netwerk als een individueel (virtueel) apparaat. Wanneer twee NMEA 0183 ingangen dezelfde soort data ontvangen, zoals de positie-data van een AIS en een GPS, dan zal deze data op het NMEA 2000 netwerk verschijnen als afkomstig van twee verschilende apparaten i.p.v. één.

NMEA 2000 device type
Van iedere NMEA 0183 ingang kan het "Device Type" worden ingesteld, het type apparaat op het NMEA 2000 netwerk. Een marifoon zal een GPS positie nu altijd accepteren van de MiniPlex-3 wanneer de betreffende NMEA 0183 ingang word ingesteld als "Ownship Position (GNSS)". Sommige marifoons weigerden een GPS positie afkomstig van een generiek "NMEA 0183 Gateway" apparaat.

Waypoints
Waypoints die door middel van $--WPL zinnen door navigatiesoftware naar de MiniPlex-3 worden gestuurd, worden nu vertaald in PGN 130074 waardoor op NMEA 2000 aangesloten plotters deze kunnen ontvangen.

Verbeterde ontvangst van NMEA 2000 GPS data
Sommige Simrad plotters zenden geen PGN 129029 (GNSS Position), welke belangrijke informatie bevat om door de MiniPlex-3 te worden geconverteerd naar GGA, GLL en RMC zinnen. In plaats daarvan zenden deze plotters alleen PGN 129025 (Position, Rapid Update), welke geen informatie bevat over de GPS mode en fix-kwaliteit. De MiniPlex-3 decodeert deze PGN nu ook en simuleert een status en mode in de gegenereerde GGA, GLL en RMC zinnen.

Routering
NMEA 2000 data die geconverteerd is naar NMEA 0183 kan nu worden gerouteerd op basis van het Source Address van een NMEA 2000 apparaat. Hierdoor is het mogelijk om selectief gelijksoortige data van verschillende apparaten te routeren. Zo kan bijvoorbeeld de positie-data van een AIS worden geblokkeerd terwijl dezelfde data van een GPS wordt doorgelaten.

Nieuwe SeaTalk Functies

Routering
Het is nu mogelijk om selectief NMEA data naar de SeaTalk bus te routeren. Dit gebeurt niet langer automatisch.

Stuurautomaat
Navigatiedata van NMEA 0183 of NMEA 2000 kan nu worden gerouteerd naar de SeaTalk bus om een stuurautomaat aan te sturen. Namen van waypoints worden ook geconverteerd, waardoor deze zichbaar kunnen worden gemaakt op SeaTalk repeaters.

GPS Mode
De GPS mode of status op the SeaTalk bus wordt nu gedecodeerd en weergegeven middels de GPS statusvelden in geconverteerde NMEA 0183 and NMEA 2000 data.

Algemene data-verwerking

In de voorgaande firmware-versies werd de ontvangen data opgeslagen in een wachtrij per ingang en van daaruit gerouteerd naar de diverse uitgangen. De totale doorvoer werd daardoor bepaald door de langzaamste uitgang, wat kon leiden tot overflows van willekeurige wachtrijen en uiteindelijk tot dataverlies op iedere uitgang.

In V2.0 hebben de wachtrijen per ingang plaats gemaakt voor een buffer per NMEA uitgang, die één seconde aan data kan bevatten op 4800 Baud. Iedere NMEA zin wordt nu direct naar de gewenste uitgang(en) gerouteerd. Wanneer nu een "langzame" uitgang de aanvoer van zinnen niet kan verwerken, zullen alleen op deze uitgang NMEA zinnen verloren gaan. Bij alle overige uitgangen, inclusief de USB, Ethernet en WiFi interfaces, gebeurt dit niet. Hierdoor is de totale doorvoor van de MiniPlex-3 enorm verbeterd.

1.18.0 16-01-17

Bug Fixes

De systeemtijd wordt niet langer gezet van een GNSS (GPS) bron wanneer deze geen positie-fix heeft.

Nieuwe Functies

Diepte zin
Er is een optie toegevoegd (optie/bit 19) om de $SDDPT zin die wordt gegenereerd van SeaTalk of NMEA 2000 diepte te veranderen in een $SDDBT zin. Deze optie kan worden ingeschakeld door PSMDOP,C,19,1 te typen in Manual NMEA Sentence Input in MPX-Config3.

Attitude
Er is een conversie toegevoegd van PGN 127252 (Heave) en PGN 127257 (Attitude) naar Furuno’s proprietary NMEA 0183 zinnen $PFEC,GPhve en $PFEC,GPatt.

1.17.3 08-12-16

Bug Fixes

Er is een fout opgelost die er voor zorgde dat twee of meerdere MiniPlex-3E(-N2K) multiplexers op hetzelfde netwerk "op slot" gingen wanneer van een multiplexer de configuratie werd opgevraagd. De andere(n) beantwoordden de $PSMDVER zin van de ene door ook hun $PSMDVER zin uit te zenden. Dit proces ging vervolgens door tot in het oneindige.

1.17.2 22-09-16

Bug Fixes

Water Diepte ontvangen via SeaTalk werd niet omgezet naar NMEA 2000. Dit is opgelost.

1.17.1 08-09-16

Bug Fixes

Er is een fout opgelost die ervoor zorgde dat de MiniPlex kon vastlopen wanneer deze via de host interface teveel data ontving. Dit trad met name op bij de MiniPlex-2E in UDP broadcast mode, op een netwerk met meerdere multiplexers die ook NMEA data uitzonden via UDP broadcast.

1.17.0 01-09-16

Verbeteringen

Adrena/NKE support
Adrena navigatiesoftware maakt gebruik van NKE proprietary zinnen ($PNKEA…) om de layout op NKE displays in te stellen. Deze zinnen bevatten zogenaamde Extended ASCII karakters zoals het graden-teken (°) welke geen deel uitmaken van de NMEA 0183 standaard. Deze karakters, die normaal gesproken worden geblokkeerd door de MiniPlex, worden nu wel doorgelaten.

Bug Fixes

AIS Klassee B targets
De MiniPlex-3 firmware is gebaseerd op NMEA 2000 standard V2.0. Veel AIS transponders gebruiken echter nog NMEA 2000 V1.3.

PGN’s 129809 en 129810 (Class B Name and Static Data) in V1.3 formaat werden hierdoor niet omgezet naar NMEA 0183. Dit gebeurde met name bij Raymarine AIS transponders. In deze firmware worden de eerdergenoemde PGN's wel correct omgezet naar NMEA 0183.

1.16.0 18-08-16

Verbeteringen

 • Een automatisch Device Instance filter zorgt er nu voor dat gelijke PGN's van meerdere bronnen alleen worden omgezet van de bron met de laagste Device Instance nummer. In een latere versie zal het mogelijk zijn om op Device Instance te filteren middels de Sentence Filter.
 • De deelfactor in de Sentence Filter heeft nu alleen invloed op de routering de NMEA uitgangen. De routering naar de host poort geschiedt altijd met de oorspronkelijke feqeuntie.
 • Wanneer een route gevaren wordt, worden de "origin" en "destination" waypointnamen ook omgezet van NMEA 0183 naar NMEA 2000 en vice versa. Het is niet langer noodzakelijk om numerieke waypointnamen te gebruiken.

Bug Fixes

 • Er is een fout opgelost waardoor de conversie van een HDT zin naar een HDM niet werkte.
 • Bij het omzetten van navigatiegegevens van PGN 129284 naar een RMB zin waren de minuten in het longitude-veld van de RMB zin een factor 10 te groot. Dit is opgelost.
1.15.0 04-08-16

Verbeteringen

 • De !AIVDO zin (Own Ship data) wordt nu ook geconverteerd van NMEA 0183 naar NMEA 2000 en vice versa.
 • Conversie van AIS Message 14 (Safety Related Broadcast message) is toegevoegd.
 • In NMEA 0183 AIS zinnen worden ongebruikte posities in namen gevuld met het '@' karakter. Bij de conversie van NMEA 0183 naar NMEA 2000 wordt deze vervangen door ASCII code 0xFF, wat bij NMEA 2000 de waarde is voor ongebruikte karakterposities. Sommige plotters echter tonen de 0xFF als een 'ÿ'. In deze firmware wordt de '@' niet meer omgezet in 0xFF. De NMEA 2000 standaard is hier niet helemaal duidelijk over.
 • Het vaste Device Instance filter voor Water Diepte (PGN 128267) is verbeterd. In de vorige firmware werd alleen diepte omgezet van sensoren met Device Instance 0 (de standaard waarde volgens de NMEA 2000 standaard).

  In SeaTalk NG netwerken hebben dieptesensoren echter een (willekeurige?) Device Instance anders dan 0, waardoor de diepte in de MiniPlex niet werd omgezet naar NMEA 0183.

  Dit is opgelost middels een dynamisch Device Instance filter die PGN 128267 alleen omzet van de laagste Device Instance wanneer deze ontvangen wordt van meerdere apparaten.

Bug Fixes

 • Fouten opgelost in het bereknen van de afmetingen van AIS targets.
1.14.7 06-07-16

Verbeteringen

 • Volledige conversie van AIS Klasse A en B targets van NMEA 0183 naar NMEA 2000 en vice versa
  De volgende AIS berichten worden geconverteerd:
   • Klasse A: berichten 1, 2, 3 en 5.
   • Klasse B: berichten 18, 24A en 24B.
   • Klasse B: bericht 19 alleen van NMEA 0183 naar NMEA 2000

Bug Fixes

 • AIS NMEA 0183 naar NMEA 2000
   • GNSS type in bericht 5 werd niet correct gelezen.
   • Negatieve longitudes (W) en latitudes (S) werden niet correct geconverteerd.
 • AIS NMEA 2000 naar NMEA 0183
   • Precision Accuracy en SOG waren corrupt op negatieve longitudes.
   • Longitude was corrupt op negative latitudes (S).
1.14.5 30-06-16

Bug Fixes

 • Routing
  De routering vanf NMEA 0183 zinnen gebeurde soms volkomen willekeurig door een ongeïnitialiseerde variabele.
 • SeaTalk roerstand
  De roerstand die ontvangen werd van de SeaTalk bus werd niet goed verwerkt wanneer naar links werd gestuud. Dit resulteerde in een te grote hoekaanduiding naar rechts.
 • Magnetische <-> ware koers
  Omrekening van de koers d.m.v. de magnetische variatie of deviatie resulteerde in een foute koers wanneer de variatie of deviatie negatief was (westelijk).

Verbeteringen

 • Gedeeltelijke NMEA 2000 AIS support
  De volgende conversies zijn geïmplementeerd:
   • Klasse A targets in beide richtingen tussen NMEA 0183 en NMEA 2000
   • Klasse B targets, alleen positierapport, van NMEA 0183 naar NMEA 2000
 • Verwerking van stuurautomaat-zinnen vanuit navigatiesoftware
  De buffer van de host-ingang (USB, Ethernet) is vergroot naar 1024 bytes. Wanneer een waypoint geactiveerd word, kunnen navigatie-applicaties veel zinnen tegelijkertijd versturen om de automatische piloot aan te sturen. Het is dan noodzakelijk dat de applicatie hardware flow-control (CTS/RTS) ondersteunt. Hierdoor kan de multiplexer de toevoer van data tijdelijk stoppen wanneer de buffer bijna vol is. Helaas biedt niet iedere navigatie-applicatie deze mogelijkheid. De grotere buffer voorkomt dat er in deze gevallen een overflow optreed.
 • Verbeterde aansturing stuurautomaat via NMEA 2000
  In PGN 129284 (Navigation Data) bevat veld 6 (Calculation Type) nu waarde 0 om een grootcircel-berekening aan te geven. Geen van de zinnen APB of RMB geven deze informatie. Er is gekozen voor grootcircel omdat deze de correcte koers geeft bij lange afstanden en de kleinste fout bij korte afstanden.
  De velden 3 (Course/Bearing Ref.), 4 (Perpendicular Crossed) en 5 (Arrival Circle Entered) behouden nu hun informatie bij verzenden. In vorige versies werden deze velden overschreven met de indicatie "Not Available" door sommige plotters wanneer er geen waypoint was geactiveerd in de plotter.
 • NMEA 2000 Device Instance
  Het is nu mogelijk om de Device Instance van de multiplexer in te stellen op afstand. Veel kaartplotters bieden een lijst van alle aangesloten NMEA 2000 apparaten en de mogelijkheid om de Device Instance van deze apparaten in te stellen. Hierdoor is het mogelijk om onderscheid te maken tussen dezelfde data van verschillende apparaten. Nu kan dus ook data van meerdere multiplexers worden onderscheiden door deze een eigen Device Instance toe te kennen.
 • Vast filter voor NMEA 2000 Water Depth van Device Instance 0
  Een ingebouwd filter laat alleen PGN 128267 (Water Depth) door van apparaten met Device Instance 0. Veel grote jachten gebruiken twee dieptemeters: een bij de boeg en een bij het roer. Het vaste filter maakt het mogelijk om slechts een van deze dieptes door te laten d.m.v. het instellen van de Device Instance op de dieptemeters.
  In een later stadium zal er een Device Instance-kolom worden toegevoegd aan het Sentence Filter.
 • Verzenden van de NMEA 2000 Heatbeat message
  NMEA 2000 multiplexers zenden nu iedere minuut PGN 126993 (NMEA 2000 Heartbeat message) uit op de NMEA 2000 bus.
1.13.3 28-04-16

Bug Fixes

De volgende fouten in de conversie van een RMB zin naar NMEA 2000 zijn gecorrigeerd:

 • PGN 129283 (Cross Track Error)
  De XTE was fout bij negatieve (Steer Right) waardes.
 • PGN 129284 (Navigation Data)
  De Distance to Waypoint waarde was een factor 100 te klein.
1.13.2 25-04-16

Bug Fixes

De onsterstaande problemen zijn opgelost:

 • SeaTalk
  SeaTalk datagrammen 84 en 9C (heading van de stuurautomaat) worden nu weer geconverteerd naar NMEA. Deze waren verwijderd in V1.13.1 omdat er onduidelijkheid bestond over het formaat van deze datagrammen.
 • NMEA 2000
  De conversie van PGN 130314 (Actual Pressure) bevatte een fout waardoor de waarde in de gegenereerde MDA zin een factor 10 te klein was. Dit is gecorrigeerd.
 • NMEA 2000
  Wanneer de MiniPlex een RMC zin ontving zonder magnetische variatie, dan werd deze zin niet omgezet naar NMEA 2000.
 • NMEA 2000
  Waardes in NMEA 0183 zinnen met een '+' teken weren foutief gelezen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij een dieptemeter van VDO. Deze plaatst een '+' teken voor een positieve offset in de DPT zin.
  Formeel mag volgens de NMEA 0183 standaard alleen een '-' teken worden gebruikt, positieve waardes hebben geen teken. Onze firmware testte daarom niet op een '+' teken, maar dit is nu toegevoegd.
1.13.1 05-03-16

Bug Fixes

 • Deze firmware vertelt MPX-Config3 dat SeaTalk ook kan worden verzonden, zodat bij de uitgangen in de Sentence Filter & Routing-lijst de ST kolom zichtbaar wordt gemaakt.
 • Er is een fout opgelost waardoor de multiplexer niet meer werkte wanneer de WiFi verbinding wegviel door een zwak signaal of storing.
1.13.0 29-02-16

SeaTalk

Het verzenden van de meest gebruikte SeaTalk1 datagrammen is geïmplementeerd. Zie de SeaTalk pagina voor een overzicht van de verzonden en ontvangen SeaTalk data. Momenteel wordt het besturen van een autopilot ($--RMB zin) nog niet ondersteund. We zullen dit toevoegen in een volgende firmware update.

NMEA 2000 -> NMEA 0183 Conversion

De conversie van de koers is verbeterd: NMEA 0183 zinnen HDG, HDT en THS worden nu met 10Hz verstuurd wanneer de de koers afkomstig is van de NMEA 2000 bus. Wanneer de koers via SeaTalk1 wordt ontvangen, worden deze zinnen met een frequentie van 2Hz vertuurd, gelijk aan de frequentie op de SeaTalk1 bus.

1.10.0 14-10-15

Nieuwe Functies

De volgende conversies zijn toegevoegd:

 • RMC naar ZDA: De tijd en datum van een RMC zin worden gebruikt om een ZDA zin te genereren.
 • VTG naar HDT: Wanneer een VTG zin wordt ontvangen, genereert de multiplexer een HDT zin.

 

Versies zijn genummerd als 'Vm.n.p'. Deze nummers hebben de volgende betekenis:

m:

Major versienummer. Dit nummer verandert wanneer belangrijke uitbreidingen aan de firmware zijn toegevoegd.

n:

Minor versienummer. Dit nummer verandert wanneer kleine functionele wijzigingen zijn aangebracht.

p:

Patchlevel nummer. Dit nummer verandert wanneer bugs zijn opgelost. Er zijn geen functionele wijzigingen.

Wanneer 'm' of 'n' veranderd zijn, is er ook een nieuwe handleiding uigebracht en een nieuwe bijpassende versie van MPX-Config.


Home