MPX-Config2 changelog


Versie Datum Omschrijving
3.71.0
14-10-15

Nieuwe Functies

Automatic Update

MPX-Config2 controleert altijd of the multiplexer de juiste firmware versie bevat. Zo niet, dan wordt de firmware automatisch geupdate. Met menu optie Automatic Update kan dit proces handmatig gestart worden. Dit biedt uitkomst wanneer een automatische update fout gaat en de multiplexer geen firmware geladen heeft. Nu is het niet langer noodzakelijk om eerst de firmware te downloaden.

Ondersteuning voor nieuwe conversies

Er zijn checkboxes toegevoegd voor de volgende conversies:

 • COG to True Heading (VTG -> HDT)
 • Log Speed to GPS Speed (VHW -> VTG)
 • RMC -> GGA
 • Time from GPS (RMC -> ZDA)

NMEA Viewer

De NMEA kan nu 100 zinnen bevatten en er kan worden teruggebladerd.

Bug Fixes (Windows versie)

 • Na het laden van een niet-ondersteund firmware bestand werd het update proces toch gestart en de voortgangsindicator bleef zichtbaar.
 • Na het laden van een configuratiebestand werd de Priority altijd op 1 seconde gezet.
 • Na het uitvoeren van een Factory Reset wordt de configuratie uitgelezen waardoor alle instellingen weer de juiste toestand aangeven.

Bug Fixes (OS X versie)

Wanneer een logbestand werd aangemaakt, werd alleen data opgeslagen afkomstig van de multiplexer. Data die naar de multiplexer word gezonden, word nu ook opgeslagen.

3.70.0
28-03-14

Bugfixes (alleen Windows versie)

MPX-Config geeft nu een waarschuwing wanneer een COM poort wordt geopend die al door een andere applicatie geopend is.

Nieuwe Features

Wind Opties

Nieuwe opties zijn toegevoegd om de conversiefuncties van de nieuwe MiniPlex V3.30.0 te kunnen gebruiken.

UDP Communicatie (alleen Windows versie)

Een nieuwe poort "UDP All" is toegevoegd aan de poort selector. Beide UPD selecties hebben een verschillend effect. De voorgaande versies van MPX-config lieten alle UDP NMEA verkeer op het netwerk zien terwijl commando's alleen werden verzonden naar de geaddresseerde MiniPlex. Dit kon tot verwarring leiden wanneer er meerdere multiplexers op het netwerk aangesloten waren die alle UDP gebruiken. Daarom kunnen er nu twee keuzes gemaakt worden:

UDP All:

Laat alle NMEA data zien die via poort 10110 gebroadcast wordt door iedere MiniPlex op het netwerk. Data die door MPX-Config wordt verzonden, gaat alleen naar de geaddresseerde MiniPlex door het ingevulde IP adres.

UDP:

Laat alleen NMEA data zien van de geaddresseerde MiniPlex met het ingevulde IP adres. Data die door MPX-Config wordt verzonden, gaat alleen naar de geaddresseerde MiniPlex door het ingevulde IP adres.

Een interessant bij-effect ontstaat wanneer het broadcast adress 255.255.255.255 wordt ingevoerd: Alle data die door MPX-Config wordt verzonden, wordt door ALLE multiplexers op het netwerk ontvangen. Wanneer bijvoorbeeld PSMDVER handmatig wordt verzonden, zullen alle multiplexers reageren met een PSMDVER zin. Op deze manier kunnen alle MiniPlex multiplexers op het netwerk worden geïdentificeerd.

Echter, door op Read Configuration te klikken, zouden alle multiplexers hun configuratie verzenden, hetgeen leidt tot onvoorspelbare resultaten in de instellingen in MPX-Config. Om dit te voorkomen, vraagt MPX-Config niet automatisch de configuratie op indien UDP All is geselecteed. De Read Configuration knop werkt echter wel. Pas dus op in deze mode.

MiniPlex-2E (alleen OS X versie)

Menu opties en dialoogvensters zijn toegevoegd voor de netwerkinstellingen en zoekfunctie voor de MiniPlex-2E multiplexer.

3.63.0
27-06-13

Er is een optie toegevoegd aan de instellingen van NMEA Out2 om bepaalde zinnen om te zetten naar NMEA V1.5 formaat. Hierdoor kunnen oude B&G systemen worden aangestuurd door moderne software of kaartplotters. De volgende zinnen worden omgezet: APB, BWC, BWR, GLL, RMB, RMC, VTG en XTE. Van deze zinnen wordt het statusveld aan het einde van de zin verwijderd.

In de OS X versie is een fout opgelost die de MPX-Config liet vastlopen wanneer TAG blocks werden weergegeven.

3.62.2
26-04-13 Op OS X 10.6.8 werkte de firmware update niet. Dit is opgelost.
3.62.3
3.62.1
26-04-13 Wanneer een firmware update was afgebroken, kon deze niet meer opnieuw gestart worden vanwege de foutmelding "The update is cancelled because the type of interface could not be determined". Dit is nu opgelost.
3.62.2 17-04-13

Er is een fout opgelost om te voorkomen dat een automatische firmware update wordt uitgevoerd in twee voorkomende gevallen:

 • De RS-232 poort van een MiniPlex-2S(/BT) is niet ingesteld op 38400 Baud
 • Een MiniPlex-2E is niet ingesteld op het TCP protocol
3.62.0 19-03-13

Vanaf nu is het niet meer nodig om bij een update van MPX-Config zelf de bijbehorende firmware te downloaden. Deze firmware is nu ingebed in MPX-Config en er zal, indien nodig, automatisch een firmware update worden uitgevoerd.

3.61.2 13-03-13

De seriële communicatie is verbeterd. Hierdoor is de systeembelasting gedaald van 100%, 50% of 25% (afhankelijk van aantal processorkernen) naar 2-5%.

3.61.1 28-02-13

Bug fixes

 • Wanneer een firmware update werd gestart en de multiplexer reageerde hier niet op, dan bleef de voortgangsindicator op het scherm staan en leek het alsof MPX-Config was vastgelopen. Dit is opgelost.
 • Het opvragen van de configuratie van een multiplexer met pre-3.20 firmware werkte niet goed. Dit is opgelost door eerst de versie-zin ($PSMDVER) te lezen alvorens de configuratie op te vragen.
3.61.0 21-02-13

Het invoerveld Manual NMEA Sentence Input is nu altijd bruikbaar bij een actieve verbinding. Dit maakt het mogelijk om MPX-Config ook te gebruiken met de MiniPlex-Lite, om NMEA zinnen naar de NMEA uitgang te sturen en om binnenkomende NMEA zinnen zichtbaar te maken.

3.60.0 18-02-13

Aangepast aan de nieuwe tekst-functies van MiniPlex firmware V3.20.x.

De gebruikersinterface is aangepast en er zijn controls toegevoegd aan het hoofdscherm om de instellingen van de NMEA Viewer aan te passen.

De procedure voor de netwerkinstellingen van de MiniPlex-2E is verbeterd.

3.51.0 15-11-12 Er is een optie aan het Tools menu toegevoegd om de multiplexer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
3.50.3 19-09-12 Time-out problemen bij MiniPlex firmware updates opgelost.
3.50.1 07-08-12

De log functie logt nu ook de data die door MPX-Config naar de multiplexer wordt gestuurd voor een betere fout-diagnose.

Tevens zijn een paar cosmetische aanpassingen gemaakt aan de gebruikersinterface.

3.50.0 03-08-12

Gecombineerde versie van V1.42, V2.42, V3.01, V3.13 en de huidige versie van MPX-Config. deze versie detecteert automatisch welk scherm moet worden getoond aan de hand van de firmware versie van de aangelosten multiplexer.

De ingebouwde FTP server is nu alleen actief gedurende de WiFi update procedure.

De versie informatie op de statusregel wordt nu meteen geactualiseerd na een firmware update.

Een probleem met het laden van een filterlijst van een configuratiebestand van een oudere versie is opgelost.

3.10.0 09-07-12

Ondersteunt WiFi firmware updates via een ingebouwde FTP server. Hierdoor is geen WiFi verbinding met het internet meer nodig, de update kan als bestand worden geladen.

3.9.0 05-06-12 Nieuwe schermlayout voor een betere weergave op kleine schermen van netbooks. Elementen toegevoegd om nieuwe firmware functies te kunnen gebruiken.
3.7.4 17-05-12 Het uitlezen van de configuratie na een firmware update resulteerde in een “Multiplexer does not respond” melding. Dit is opgelost.
Menu item Update Firmware is nu uitgeschakeld wanneer er geen verbinding met de multiplexer is.
De ‘W’ kolom in the Filter & Routing tabel is nu uitgeschakeld wanneer er een verbinding is met een multiplexer zonder Bluetooth of WiFi interface.
Bij het selecteren van een commando uit de Manual Sentence Input historie werd dit commando meteen uitgevoerd. Nu moet de <enter> toets worden gedrukt of op de Send knop worden geklikt.
Sommige oudere versies van MPX-Config meldden een missend ftd2xx.dll bestand, dit is opgelost.
3.7.3

29-03-12

Een Connect knop is toegevoegd waardoor het werken met IP adressen vergemakkelijkt wordt. De Manual NMEA Sentence Input heeft een commando historie, waarmee eerder gegeven commando's uit een lijst kunnen worden geselecteerd.
3.7.1 24-08-11 In V3.7.0 was de Capture knop op mysterieuze wijze verdwenen. De knop is nu terug.
3.7.0 09-08-11 Optie toegevoegd voor de MiniPlex-2E. Het venser 'MiniPlex Search Results' heeft nu een knop om van een MiniPlex-2E de netwerkinstellingen terug te zetten naar de fabriekswaarden.
3.6.0 12-07-11 Bugfix en ondersteuning voor de nieuwe opties van firmware versie 3.13.x.
3.5.1 06-07-11 Bugfix. In voorgaande versies werd bij het laden van een configuratiebestand de default route niet goed gezet.
3.50 22-06-11 Support voor de MiniPlex-2E toegevoegd (netwerk configuratie).
3.32 29-04-11 Nieuwe versie voor firmware V3.10. Tevens een bugfix voor V3.30 in combinatie met multiplexers met een seriële poort, waarbij het updaten van de software niet altijd werkte op 115200 Baud. Dit geschiedt nu op 38400 Baud.

 

Versies zijn genummerd als 'Vm.n.p'. Deze nummers hebben de volgende betekenis:

m:

Major versienummer. Dit nummer verandert wanneer belangrijke uitbreidingen aan de firmware zijn toegevoegd.

n:

Minor versienummer. Dit nummer verandert wanneer kleine functionele wijzigingen zijn aangebracht.

p:

Patchlevel nummer. Dit nummer verandert wanneer bugs zijn opgelost. Er zijn geen functionele wijzigingen.

Wanneer 'm' of 'n' veranderd zijn, is er ook een nieuwe handleiding uigebracht en een nieuwe bijpassende versie van MPX-Config.


Home