MPX-Config3 changelog


Versie Datum Omschrijving
V2.4.2
 
31-5-17

Nieuwe Functies

Er is een checkbox toegevoegd om GGA, GLL, RMC and VTG zinnen met 10Hz uit te zenden.

Bug Fixes

Er is een fout opgelost die er voor zorgde dat MPX-Config3 een foutmelding toonde bij het opstarten ("B0 is not an integer value").

V2.4.1
 
30-5-17

Bug Fixes

De priority zin die uitgelezen werd van de MiniPlex had een '/'-karakter op de laatste positie waar een '0' had moeten staan. Dit liet op zijn beurt MPX-Config3 V2.4.0 vastlopen. Dit is opgelost in de firmware en in een nieuwe versie van MPX-Config3 (V2.4.1).

V2.4.0
 
24-5-17

Deze versie van MPX-Config3 hoort bij de nieuwe V2.0 firmware. Deze firmware is ingesloten in MPX-Config3 en zal automatisch worden geladen wanneer voor de eerste keer een verbinding met de MiniPlex-3 wordt gemaakt.

Waarschuwing: Deze update wist de huidge configratie van uw MiniPlex-3! Tevens kan de nieuwe MPX-Config3 V2.4.0 de oude configratiebstanden niet correct lezen. Wij adivseren daarom eerst schermafdrukken te maken van de huidige configratie met de vorige versie van MPX-Config3.

De Mac OS X versie is nog in ontwikkeling.

V2.1.0
14-10-15

Nieuwe Functies

Automatic Update

MPX-Config2 controleert altijd of the multiplexer de juiste firmware versie bevat. Zo niet, dan wordt de firmware automatisch geupdate. Met menu optie Automatic Update kan dit proces handmatig gestart worden. Dit biedt uitkomst wanneer een automatische update fout gaat en de multiplexer geen firmware geladen heeft. Nu is het niet langer noodzakelijk om eerst de firmware te downloaden.

Ondersteuning voor nieuwe conversies

Er zijn checkboxes toegevoegd voor de volgende conversies:

  • COG to True Heading (VTG -> HDT)
  • Time from GPS (RMC -> ZDA)

NMEA Viewer

De NMEA kan nu 100 zinnen bevatten en er kan worden teruggebladerd.

Bug Fixes (Windows versie)

    De overflow LEDs werkten niet door een fout in de decodering van de PSMDOV zin.

Bug Fixes (OS X versie)

De koppen boven de filterlijst zijn aangepast. Deze waren te breed voor de kolommen, met name na een updat naar OS X 10.10.

 

Versies zijn genummerd als 'Vm.n.p'. Deze nummers hebben de volgende betekenis:

m:

Major versienummer. Dit nummer verandert wanneer belangrijke uitbreidingen aan de firmware zijn toegevoegd.

n:

Minor versienummer. Dit nummer verandert wanneer kleine functionele wijzigingen zijn aangebracht.

p:

Patchlevel nummer. Dit nummer verandert wanneer bugs zijn opgelost. Er zijn geen functionele wijzigingen.

Wanneer 'm' of 'n' veranderd zijn, is er ook een nieuwe handleiding uigebracht en een nieuwe bijpassende versie van MPX-Config.


Home