SeaTalk®


SeaTalk is een gesloten protocol dat ontwikkeld is door Raymarine®. Dit protocol wordt gebruikt voor de onderlinge gegevensuitwisseling tussen Raymarine navigatie instrumenten zoals de ST40, ST50 en ST60 series.

SeaTalk wordt vaak aangeduid met SeaTalk1 en moet niet worden verward met SeaTalkNG. Seatalk is het "oude"protocol/netwerk met de bekende drie-aderige kabel met een rode en gele draad met afscherming, terwijl SeaTalkNG staat voor Raymarines variant van NMEA 2000 met een andere connector.

Alle MiniPlex-3 multiplexers kunnen data verzenden op de SeaTalk1 bus. Vanaf firmware versie 1.13.0 en hoger wordt SeaTalk1 data beide kanten op geconverteerd: Van SeaTalk1 naar NMEA 0183 en NMEA 2000 en andersom: van NMEA 0183 en NMEA 2000 naar SeaTalk1.

De onderstaande tabel toont welke SeaTalk1 wordt verzonden (TX) en/of ontvangen (RX).

Datagram Functie TX RX
00 Diepte
10,11 Windhoek en -snelheid
20,26 Snelheid door het water
21,22,25 Log (trip en totaal)
23,27 Water temperatuur
50,51,52,53,54,56,58 GPS
84,9C Roerstand  
89,99 Magnetische koers en variatie

Home