Tips, Tricks en Oplossingen voor de MiniPlex-2 serie multiplexers


Configuratieproblemen na een firmware update Na een firmware update van een MiniPlex-2 kan de configuratie verkeerd zijn of de filter en routing tabel bevat foutieve regels. Het is daarom aan te bevelen om na een update de multiplexer te resetten naar de fabrieksinstellingen. Dit kan worden gedaan door het onderstaande commando te geven in Manual NMEA Sentence Input van MPX-Config:

PSMDRESET,1

Alvorens de update uit te voeren kan de huidige configuratie worden opgeslagen via het File menu. Na de update en reset kan de configuratie weer worden geladen.

Trage verbindingsopbouw via WiFi De MiniPlex-2Wi creëert een Ad-hoc netwerk of hotspot met een zogenaamd Auto-IP adres. Wanneer een laptop, iPad of iPhone probeert een verbinding te maken met dit netwerk, zal deze wachten op de toewijzing van een IP adres door een DHCP server. Aangezien de MiniPlex-2Wi geen DHCP server heeft, zal het apparaat na ongeveer één minuut zelf een Auto-IP adres kiezen. Om deze vertraging te omzeilen is het handig om handmatig een IP adres in te stellen in the netwerk-eigenschappen van de WiFi instellingen.

Gebruik hiervoor IP adres 169.254.1.10 en netmask 255.255.0.0. Een gateway adres is niet nodig.

Missende NMEA zinnen
(alleen bij V3.13.x)

Door een kleine misconfiguratie van de WiFi module in de MiniPlex-2Wi worden korte NMEA zinnen niet doorgegeven. Dit kan worden opgelost door een instelling in van de WiFi module ter veranderen. Het is daarvoor wenselijk om eerst de multiplexer te updaten met de meest recente firmware versie.

Vanaf versie 3.15.0 en hoger is dit probleem opgelost.

Om deze instelling te maken, dienen een paar speciale commando's naar de MiniPlex-2Wi te worden gestuurd door middel van de Manual NMEA Sentence Input optie in MPX-Config. Deze commando's zijn hoofdlettergevoelig en moeten exact worden overgenomen. In de onderstaande tabel staan de commando's vermeld en de verwachte response.

Commando Response
PSMDWI,&C $PSMDWI,OK
PSMDWI,set c m 0 $PSMDWI,AOK
PSMDWI,save $PSMDWI,Storing in config
PSMDRESET $PSMDVER,3.13.3,MiniPlex-2Wi

Home